PROFIL HUMANISTYCZNY

Jeśli lubisz literaturę, teatr i film, pasjonuje cię człowiek oraz świat, myślisz twórczo i jesteś kreatywny, to ten kierunek jest wprost wymarzony dla ciebie. Dzięki nauce w tej klasie będziesz posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego.

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas warsztatów i zajęć praktycznych organizowanych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, Teatru Szekspirowskiego, Teatru Wybrzeże, Muzeum Narodowego w Gdańsku.

W tej klasie będą realizowane trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • język polski,

 • historia,

 • wiedza o społeczeństwie.

Absolwent tego profilu, w zależności od wybranych przedmiotów rozszerzonych będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach:

 • filologia polska,

 • kulturoznawstwo,

 • logopedia,

 • teatrologia,

 • wiedza o filmie,

 • zarządzanie instytucjami artystycznymi,

 • historia,

 • historia sztuki,

 • dziennikarstwo,

 • komunikacja społeczna,

 • bezpieczeństwo narodowe,

 • pedagogika,

 • politologia,

 • psychologia,

 • prawo i administracja

 • i inne.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.