PROFIL MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY

Jeśli interesują Cię zagadnienia społeczno-gospodarcze i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem świata finansów a także takie przedmioty jak matematyka i szeroko pojęta geografia, wybrałeś właściwy profil..

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas warsztatów i zajęć praktycznych organizowanych przez Centrum Nauki Eksperyment, Uniwersytet Toruński, Uniwersytet Gdański, Politechni Gdańską.

W tej klasie będą realizowane trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,

 • język angielski,

 • wiedza o społeczeństwie.

Absolwent tego profilu, w zależności od wybranych przedmiotów rozszerzonych będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach:

 • architektura krajobrazu,
 • bankowość,
 • budownictwo,
 • finanse, rachunkowość,
 • filologia, językoznawstwo,
 • geodezja i kartografia,
 • geologia,
 • turystyka i rekreacja,
 • telekomunikację,
 • zarządzanie firmami, ludźmi, projektami,
 • administracja,
 • i inne.

Do nauki w tym oddziale zapraszają:

I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.

II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.