PROFIL MAT-FIZ

Jest skierowana do młodzieży, którą fascynuje świat nowoczesnych technologii. W przyszłości młodzi ludzie będą jej użytkownikami, ale też twórcami – innowatorami, wynalazcami. Daje możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie przedmiotów ścisłych. Przygotowuje do studiów na uczelniach technicznych i uniwersytetach.

Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie Cię do studiów na wybranej uczelni wzbogacamy program zajęć poprzez współpracę z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej, Instytutem Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego.

W tej klasie będą realizowane trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka,

  • język angielski,

  • fizyka.

Absolwent tego profilu będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach:

  • automatyka i robotyka,

  • budownictwo,

  • architektura,

  • inżynieria materiałowa,

  • i inne.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.