Drogi Ósmoklasisto!

Wybór szkoły ponadpodstawowej to bardzo ważna decyzja, która skutkuje wyborem przyszłego zawodu oraz kwalifikacji do wykonywania pracy. Aby ją podjąć konieczne jest uzyskanie informacji o możliwościach dalszego kształcenia, które zawiera właśnie ta strona internetowa. Przeanalizuj zawarte w niej treści. Przemyśl dokładnie swoją decyzję. Świadomy i trafny wybór ścieżki kształcenia umożliwi Ci szybko zaistnieć na rynku pracy i osiągnąć sukces zawodowy i życiowy. 

Życzymy dobrych wyborów!

nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Powiatu Tczewskiego